Op naar een memorabele jubileumeditie

Voor ons als bestuur was 2016 niet alleen een mooi ballonjaar, maar konden wij wederom het negatieve resultaat van 2014 goedmaken. De ingeslagen weg van vernieuwingen om een juiste balans te vinden tussen enerzijds een mooi en sterk evenement en anderzijds financieel gezien een positief resultaat te behalen, heeft dan ook tot het gewenste resultaat geleid. Een mooi fiësta met goede bezoekersaantallen, met 35 deelnemende ballonteams, met 160 betrokken sponsoren en met 175 enthousiaste vrijwilligers. Door zorgvuldig de realisatie bij het budget te laten aansluiten, is het mogelijk geworden dat ook de geselecteerde goede doelen dit jaar een substantieel bedrag overhandigd hebben gekregen.

We zijn dit jubileumjaar binnen het bestuur en de overige commissies alweer geruime tijd bezig om toe te werken naar Ballonfiësta 2017, dat een memorabele editie moet worden. Niet alleen doen we onze uiterste best om een spektakel van een ballonveld te organiseren, maar zijn we tevens bezig om een tussenprogramma, dat hier onlosmakelijk bij hoort, samen te stellen. We willen voor onze sponsoren, de vele bezoekers, maar ook voor de deelnemende ballonteams ons beste “Barnevelds” beentje voorzetten. Onze 35ste verjaardag zal een speciale editie worden en moet na afloop bij iedereen het gevoel geven: "Mooi! Daar was ik bij en wat heb ik genoten!". Samen met onze sponsoren, leveranciers, vrijwilligers en alle andere niet genoemde of vermelde personen die altijd hun bijdrage leveren aan dit evenement zijn we weer aan de slag gegaan, zodat op 16 t/m 19 augustus 2017 het klapstuk van al deze inspanningen tot een hoogtepunt zal komen.

De komende maanden zullen wij u dan ook op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die ons gaan gebeuren of overkomen. We zijn er klaar voor! De start is al in het najaar van 2016 gemaakt en zal de komende tijd tot een sprintsnelheid worden gebracht, waarbij we bij de finish in augustus 2017 het resultaat zullen laten zien.

Sponsoren die zich nu al weer ingetekend hebben: hartelijk dank namens ons allemaal voor het vertrouwen!
Sponsoren die zich (nog) niet ingeschreven hebben: gun ons weer uw vertrouwen en financiële support, want alleen dan kunnen we met z’n allen over enige maanden terugkijken op een bijzonder geslaagde Ballonfiësta 2017 en tevens 35-jarige jubileumeditie!

Voorzitter Jack de Jong

 

Actueel

De winnaars van de Ballonnen Bingo zijn bekend!

De winnaars van de Ballonnen Bingo zijn bekend!

Wij kijken terug op een fantastische 39e editie van de Ballonfiesta Barneveld! Tijdens deze editie hebben jullie massaal meegedaan aan onze Ballonnen Bingo en...

Meer info