Het team Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld (SIBB)

Doelstelling Stichting

De in 2003 opgerichte Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld (SIBB) heeft als doel om, via het organiseren van Ballonfiësta Barneveld, fondsen te werven voor lokale sociaal-maatschappelijke doelen. Voor het aandragen van ideeën over sociaal maatschappelijke goede doelen worden o.a. de plaatselijke belangenverenigingen van de 9 kerndorpen van de gemeente Barneveld, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Voorthuizen, Garderen, Kootwijk, Stroe, Kootwijkerbroek en Barneveld, jaarlijks schriftelijk uitgenodigd. Na de administratieve afwikkeling van de ballonfiësta maakt het bestuur de gekozen goede doelen bekend.

Het Bestuur SIBB:

Van links naar rechts: Theo Hartgers, Gerard de Roller, Arie van Herk, Jack de Jong en Richard van der Zande

 

 

Functie / naam Portefeuille
Voorzitter
Jack de Jong
Communicatie,
adviescommissie doelen
Secretaris
Arie van Herk
Secretariaat,
vergunningen en veiligheid

2e secretaris
Vacature

Vrijwilligers
Bestuurslid
Gerard de Roller
Sponsorzaken, 
passagiersplanning en 
hostesses
Bestuurslid
Richard van der Zande
Ballonnen & piloten,
terreininrichting,
programma,
materieel en gasvulstation
Penningmeester 
Theo Hartgers 
Financiën

Hostesses, coördinatoren en assistenten SIBB

 

 

 

 

Communicatie & PR
Marloes de Roller, Rianne Coenen (coördinatoren)

Passagiers & Hostesses
Els Suripatty (coördinator)

Programma en terreininrichting
Hans Blijleven (coördinator)
Jaco-Jan Blijleven (assistent)

Ballonnen & piloten
Monique Hoogeslag (coördinator)

Goede doelen
Arie van Herk (adviescommissie doelen)

Financiële zaken
Theo Hartgers (penningmeester)
Dicky Möhle (assistent)

Vrijwilligers
Delia de Bliek(coördinator)
Joke de Blécourt (coördinator)
Kim van Ginkel (assistent)
Gert Jan Bouwman (assistent)

Sponsorzaken
Hanny Huppelschoten (administratie)
Monique Jansen (administratie)

Veiligheid, Parkeren & verkeer
Marten de Blécourt (coördinator)
Wout Timmer (assistent)

Gasvulstation
Gert Nap (coördinator)
Hanneke Jansen (assistent)

Ambassadeurs

Dankzij de contacten en inzet van onze ambassadeurs lukt het om een groot aantal sponsoren te vinden voor ons evenement.

De ambassadeurs zijn:

Etiën van de Beek
Arjan de Bruijn
Geurt Buurman
Marco van Delen
Dik van de Hoorn
Paul Kamphuis
Ron Nouse
Hans van Proosdij
Wim van Rootselaar

De administratie van sponsorzaken wordt uitgevoerd door Hanny Huppelschoten en Monique Jansen

Financieel Overzicht

De Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld ontvangt ieder jaar veel geld van sponsoren en bezoekers. Dat geld wordt besteed aan de organisatie van het evenement; het aantrekken van spectaculaire special shapes, een flitsende lasershow, folders, posters, reclameborden en natuurlijk aan de sociaal-maatschappelijke goede doelen. De verdeelsleutel was niet altijd duidelijk. Vanaf het jaar 2007 is dat anders, want de Ballonfiësta Barneveld heeft het besluit genomen om openheid van zaken te geven en aan iedereen duidelijk te maken waar hun geld naar toe gaat. Onderaan deze pagina treft u een link naar onze pagina voor ANBI-publicatie waar tevens een publicatie van balans en resultaat van die jaren is opgenomen. Deze overzichten zijn opgesteld door Visser & Visser Accountants.

De cijfers in de documenten geven een indruk van de omvang van de SIBB en het evenement in geld uitgedrukt. De balans geeft weer hoeveel geld de SIBB bezit en waarin dat is geïnvesteerd. De staat van baten en lasten geeft weer hoeveel geld er binnen komt van o.a. sponsoren, publiek en tribune (baten). De lasten geven aan welke kosten gemaakt (moeten) worden om het Ballonfiësta mogelijk te maken. Verder is zichtbaar hoeveel wij afgelopen jaren aan de "goede doelen" hebben kunnen schenken.

Link naar ANBI-publicaties

 

Actueel

De winnaars van de Ballonnen Bingo zijn bekend!

De winnaars van de Ballonnen Bingo zijn bekend!

Wij kijken terug op een fantastische 39e editie van de Ballonfiesta Barneveld! Tijdens deze editie hebben jullie massaal meegedaan aan onze Ballonnen Bingo en...

Meer info